När ändrades
lagen?

Okänd moder

(historia - förr)
Från början av 1600-talet till 1995.
Beskrivning av när och hur lagen ändrades.
Vilka bestämmelser fanns runt begreppet okänd moder? Hur ändrades lagen?
 
gällande lag i början av
 1600-talet
Den här lagen fanns ej i början av 1600- talet.
1778 Ogifta mödrar fick enligt en kunglig förordning rätt att föda sitt barn i hemlighet utan att uppge sitt eget eller faderns namn.
1856 Enligt barnmorskereglementet borde barnmorskan vid hemlig förlossning råda kvinnan att skriva ner sitt namn och hemvist på ett förseglat papper. Prästen i den församlingen som födelsen skulle anmälas skulle sen sätta sitt sigill på pappret. En del av dessa namnsedlar förvarades på pastorsexpeditionerna och kunde senare öppnas på begäran av barnet.
1917 Det blev ej längre möjligt för modern att vara okänd.

Demografisk Databas Södra Sveriges - länk till en bra sida om okänd mor (rubriken okänd mor finns en bit ner på sidan)

Källor:
Göran Inger "Svensk rättshistoria"
Mycket bra bok om äldre lagar. Den kan jag verkligen rekommendera för alla som forskar i domböcker.
Gerhard Hafström "Den svenska familjerättens historia" Den här boken är också bra,  tyvärr kan man inte få tag i den i bokhandlarna längre. Den kan möjligen finnas på bibliotek eller i antikvariat.

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

Till avdelningen
Sveriges gamla lagar

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online