När ändrades
lagen?

Myndighetsålder för kvinnor
(historia - förr)
Från början av 1600-talet till 1995.
Beskrivning av när och hur lagen ändrades.
Vid vilken ålder blev kvinnor myndiga? Hur ändrades lagen?
 
gällande lag i början av
 1600-talet
Ogift kvinna var omyndig. Fadern eller giftomannen var förmyndare för henne.
Gift kvinna var omyndig. Maken var hennes förmyndare.
Änka var myndig men blev omyndig om hon gifte om sig.
1700-talet Kungen kunde besluta att en ogift kvinna kunde bli myndig om hon hade en samvetslös eller försumlig förmyndare. Dock var dispenserna ytterst få.
1800-talet De kungliga dispenserna blev vanligare.
1858
kunglig förordning
Ogift kvinna kunde anmäla till domstolen att hon ville bli myndig. Gifte hon sig blev hon dock omyndig igen.
1863
förordning
 Ogift kvinna blev myndig vid 25 års ålder. Men hon hade rätt att anmäla till domstol att hon ville ha förmyndare. Myndigheten var begränsad när hon t.ex. ville gifta sig måste hon ha giftomannens samtycke.
1872 Ofrälse kvinna behövde ej längre giftomannens samtycke.
1874 Gift kvinna får rätt att bestämma över egen inkomst.
1882 Frälse kvinna behövde ej längre giftomannens samtycke.
1884 Ogift kvinna blev myndig vid 21 år. Möjligheten att avsäga sig myndigheten fanns fortfarande.
1921 Kvinnan blir myndig vid 21 års ålder oavsett om hon är ogift eller gift.
1/7-1969 Kvinnan blir myndig vid 20 års ålder.
1/7-1974 Kvinnan blir myndig vid 18 års ålder.

 

Källor:
Göran Inger "Svensk rättshistoria"
Mycket bra bok om äldre lagar. Den kan jag verkligen rekommendera för alla som forskar i domböcker.
Gerhard Hafström "Den svenska familjerättens historia" Den här boken är också bra,  tyvärr kan man inte få tag i den i bokhandlarna längre. Den kan möjligen finnas på bibliotek eller i antikvariat.

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

Till avdelningen
Sveriges gamla lagar

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online