Gamla västgötska dialektord

Ordlista med äldre ord från Främmestad, Bäreberg
och Malma. Insamlade av Marita Persson.
Ordlistan är under uppbyggnad, tipsa gärna om ord från dessa tre socknar. Jag kommer att genomföra intervjuer med äldre människor från dessa orter så ordlistan kan komma att ändras lite.

 

A
anLening, anLeninga anledning, anledningen
annvesare, annevesare annorlunda
arta ärta
B
ban bad honom, t.ex. ja ban å köra ut säa = jag bad honom att köra ut säden
bete bit
bonnen bonden
bLinka blinka, blinkar
bLåer blå
bru brud
bruner brun
bräa bräda, brädan (virke)
bögda bygden
bösta bulta, klappa, banka
böta lappa, laga
böxer byxor
bôll boll
bôrt, bôert borrt
bôrt bort
bôert burit
bôrna, bôrnade, bôrnat svälla, svällde, svällt t.ex. dôra har bôrnat = dörren har svällt så att den inte går att få upp
bôrtibak bakom
bôs smuts, skräp
C
D
da dag
di de
donge dunge
doter dotter
dreck dricka
drôpp dropp
dåmkjörka domkyrka, domkyrkan
det
däk, däck dig
dôpp dopp
dôppebrö kaffebröd
dôra dörr
E
en man, (om sig själv) t.ex en får va gla att en ä sum en ä när en inte bLe sum en 
  sulle = man får vara glad att man är som man är när man inte blev som man skulle
ena en
enracker (besvärlig), envis, svårt att ändra sig
F
feschlitt tunt, ingen styrsel (används om t.ex. hår och tyg)
fLô flytta t.ex. flytta dig
fLôt fett
fämti femtio
förbannater förbannad
fôlk folk
fôra fåra
G
ga gav
gaern galen : ja bLir gaern på däk = jag blir galen på dig (när någon gjort något dumt)
gla, glaer glad
gres, gresa, greser, gresera gris, grisen, grisar, grisarna
grelli brokig, mångfärgad
gröner grön
guLer gul
gullhöna nyckelpiga
gårn gården
gôrmöe jättemycket
H
heLä´ pojke
hemmave hemma
hunn, hunna, hunna, hunna, (hunnera) hund, hunden, hundar, hundarna
hu'Ra, hu´Rar komma ihåg, kommer ihåg
hälta hälften
hôernt hörnet
   
I
i ni
idá idag
J
ja jag
jäLe gärde
K
kjörka kyrka, kyrkan
knô knuffa, flytta
ko, koa, kor, kora ko, kon, kossor, kossorna
kröser lingon
krösemos lingonsylt
kôrs kors
körse vägkorsning
kôrssten skorsten
kôrv korv
kôvnar få värmeslag
L
la, de vet du la väl, det vet du väl
leabrôten ledbruten, ont i kroppen
lelle lille
li, lia, lier, liera backe, backen, backar, backarna
M
mäk mig
möe´ mycket
N
na henne
nie nio
O
onger ung
P
pannekaker pannkakor
potät, potäta, potäter, potätera potatis, potatis, potatisar, potatisarna
Q
R
Raven räven
Redi redig, rejäl
Rejäler rejäl, ordentlig
Rikti, Riktit Rikti, Riktit
RoLi, RoLit rolig, roligt
ränna omkring springa runt
Räv, Räva räv, räven, även rumpa, rumpan
röer röd
rôten rutten
rôva rumpa, rumpan
S
sa´, sulle ska, skulle
schlätta slätten
sjuttifämma utedasset
schåka haka,hakan
sjocker sjunker
skarabörj, skarabörsch skaraborg, skaraborgs
sketen skiten
skrevett skrivit
skôrsten skorsten
so, soa, sogger, soggera sugga, suggan, suggorna, suggorna
sol, sola sol, solen
stunn stund
stôckna stycken
stôellter stollig, galen : ja bLir stôellter på däk = jag blir galen på dig (när någon gjort något dumt)
sulten hungrig
sum som
summer, summern sommar, sommaren
svarter svart
säa säden
säk sig
sôster syster
T
te till
ti, tia tid, tiden
tia, tier tia, tior (om pengar)
tie tio
tjôta, tjôtar, tjôtade, tjôt tjat, tjaar, tjatade, tjatnde t.ex. du tjôtar hål i hôvett på mäk, du tjatar hål i huvudet på mig
tjôver kväver
to tog
trakta trakten
trä, träa, trä, träa träd, trädet, träd, träden
trô trampa
trôkit tråkigt
tåcka flytta, tåcka på däk = flytta på dig
U
ûm om
ûmma intill, bredvid
V
va var, vara
ve hos, bredvid
ve, vea ved, veden
vell vill
vella vilja (vilja ha)
viter vit
väLa världen
vär, värt väder, vädret
väschötte västgöte
väschötska västgötska
X
Y
Z
Å
å att t.ex ja sa be å få ena kôrvabete = jag ska be att få en korvbit
å och, också 
Ä
ä är
änna ända
ätter efter
äxter dumheter, krångligheter, ovanor
Ö
öfsadôpp takdropp
öx, öxa, öxer yxa, yxan, yxor

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online