När ändrades
lagen?

Vigselålder
(historia - förr)
 Från början av 1600-talet till 1995.
Beskrivning av när och hur lagen ändrades.
Vid vilken ålder fick man gifta sig? Hur ändrades lagen?
 
gällande lag i början av
 1600-talet
Vigselåldern var ej inskriven i lagen, men troligen var den i praktiken 15 år för män och 13 år för kvinnor.
1734-års lag
 började gälla 1/9-1736
Vigselålder skrivs in i lagen för första gången. Kvinnan ska vara minst 15 år och mannen minst 21 år, yngre fick gå till  kungs.
1745 Sänkning av ålder till 17 år för "lappdrängar" med nödtorftiga insikter i kristendomskunskap.
1758 Sänkning av ålder till 18 år för alla allmogens söner om de kunde försörja en familj.
1840-talet

 

Nu skulle kvinnan vara minst 15 år och mannen minst 21 år. Kungen beviljade dispens till ynglingar över 18 år som hade sina föräldrars  tillåtelse och kunde försörja en familj. "Lappdrängar"  behövde  dock bara vara 17 år om de hade  nödtorftiga kristendomskunskaper.
1892 Höjning av kvinnors ålder till 17 år utom för "lappkvinnor". "Lappdrängar behövde ej länge ha försvarliga kristendomskunskaper för att få gifta sig vid 17 års ålder.
1915-års äktenskaps lagstiftning Höjning av kvinnors ålder till 18 år. Undantagen för "lappfolket" avskaffades.
1968 
började gälla
1/7-1969
Nu blev 18 år lägsta åldern för både män och kvinnor men de måste ha sina föräldrars tillstånd om de var under 20 år och inte varit gifta förut. Den som ville gifta sig före 18 års ålder fick söka tillstånd hos länsstyrelsen.
1973
började gälla
1/1-1974
Lagen ändrades så att inget tillstånd från föräldrarna behövdes för de som fyllt 18 år.

 

Källor:
Göran Inger "Svensk rättshistoria"
Mycket bra bok om äldre lagar. Den kan jag verkligen rekommendera för alla som forskar i domböcker.
Gerhard Hafström "Den svenska familjerättens historia" Den här boken är också bra,  tyvärr kan man inte få tag i den i bokhandlarna längre. Den kan möjligen finnas på bibliotek eller i antikvariat.

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

Till avdelningen
Sveriges gamla lagar

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online