Västergötland       

Det finns mycket intressant med anknytning till domböcker på internet. Men eftersom det ofta är svårt att hitta sidorna lägger jag ut länkar här.
Den här sidan är indelad efter härader
(innehåller ibland flera tingslag).

Läs gärna rutan med förklaringar till parenteser och söktips längre ner på den här sidan.

Härader

Ale

UKF1826 - Gårdsfariehandlaren Carl Mattsson i Ljushult efterlyser två rånare, övriga nämnda är Magnus Dahlgren på Bråten, Ljushult, Lorents Andersson i Hackhult, judarna Pineus, Heijman, Philipsson och Jacobsson i Göteborg, Johannes Hindricsson i Angasjö, sekreteraren Freding i Hjärtared, Nils Lindberg och Johan Hålander i Borås. (sidan 117)

UKF1826 - Efterlysning av
Christina Ericsdotter Brandt som har rymt då hon skulle föras till Vänersborgs länshäkte. (sidan 256)

 UKF1826 - Efterlysning av stulna saker från ett rån hos bonden Peter Andersson i Kärra Nolgården, Ale härad. (sidan 399)

(UKF1826 - Vid inbrott hos klockare Arvid Jonsson i Skövde stals åtskilliga klädespersedlar.
(sidan 549))

Askim

Arkiv Digital - säljer bouppteckningsregister från Askims och Östra Hisings härad.

Göteborgsarkivet
- sida om Askim härads socknar och tillhörighet m.m.

(UKF1826 - Hemmansägare Nils Börjesson, Fiskebäck har funnit en furubjälke i öppna sjön vid Göteborg.
(sidan 531))

UKF1826 Fiskare J Nilsson i Västra Kannebäck har funnit en eka i öppna sjön vid Göteborg.
(sidan 535)

Barne

Arkiv Digital - säljer domböcker och bouppteckningsregister från Barne härad.

Bengt Wadbrings hemsida - Karta över Barne och Laske härader.

Bjärke

Arkiv Digital - Säljer domböcker från Bjärke härad.

UKF1826 - Efterlysning av hustru Carlström som är dömd till böter eller fängelse.
(sidan 171)

UKF1826 - Efterlysning av Anders Andersson från Ränna Asmundsgården, Bjerke Härad som är lagsökt av Sven Andersson i Suntorp för 150 riksdaler. (sidan 306)

Bollebygd

Arkiv Digital - säljer bouppteckningsregister från Bollebygd härad.

UKF1826 - Efterlysning av Sven Andreas Bengtsson från Töllsjö, som bör inställa sig inför Himle häradsrätt till förhör i ett mål mot Magnus Andersson Hjelte.
(sidan 494)

UKF1826 - Förre soldaten Skölds i Kyrkberg, Bollebygds socken, son Bengt har olovligen bortgått.
(sidan 528)

Brinneberg se Vadsbo
(Brinneberg, Hasslerör, Hova och Valla är tingslag under Vadsbo härad)

 

Dimbo se Vartofta
(Dimbo, Ållebergs fjärding och Slättäng är tingslag under Vartofta härad)

 

Flundre

 

Frökind

 

Gudhem

Arkiv Digital - Säljer domböcker från Gudhems härad.

Tagesdotter - Lars Bägerfeldt har skrivit boken: "Mord, dråp och dödsdomar i Gudhems härad 1604-1718". Ny länk mars - 2016

(UKF1826 - Efterlysning av drängen Johan Dahlin från Kyrktorp som ska betala till Lars Westerlund. En fordran finns hos Anders Månsson i Nöre, Jon Steffansgården.
(sidan 523))

Gäsene

Arkiv Digital - säljer bouppteckningsregister från Gäsene härad.

 (UKF1826 - E
fterlysning av pigan Christina Bengtsdotter, Håle, Nordgård. (sidan 45))

(UKF1826 - V
id ett inbrott vid hemmanet Axeltorpet under Toarp, Säms socken stals saker från gårdfarihandlanden Johan Axelsson. (sidan 200))

UKF1826 - Anders Johansson i Od Nolgården, Ods socken och J J Lenberg i Ulricehamn är lagsökta, den förre av Handlanden A M Salmenius och den senare av Kronofogden Landskamrer Gasslander. (sidan 204)

UKF1826 - I samband med en skuld nämns följande personer, föraren N Holmgren, häradsdomare Emanuel Svensson i Linghem, Holmgrens svärfader Lars Olsson i Linghem och kronolänsman Ekblom. (sidan 318)

UKF1826 - Gossen Anders Andersson från Semsholm i Sems socken har bortgått från hemorten. Han är född 1818. (sidan 334)

UKF1826 - Efterlysning av den för stöld straffade sotarlärlingen Peter Pehrsson Krans har rymt ur Ljungs häradsfängelse. (sidan 434)

UKF1826 - Två okända män har brutit sig in hos änkan Elin Andersdotter, Barkeslätt, Ericsbergs socken och misshandlat henne och stulit bl.a. 1 testamente upprättat i början av 1835 efter hennes man Jonas Andersson.
(sidan 484)

UKF1826 - Två karlar bröt sig in hos bonden Anders Andersson i Lunnagården, Eriksbergs socken och tog 2 silverbägare som var tillverkade av guldsmed Lönberg i Borås 1810. Karlarna förmodas också ha stulit en häst i Sötestorp.
(sidan 489)

UKF1826 - Anders Petersson från Wäby eller Hallebo i Älvsborgs län har blivit ålagd att betala till handlanden Calmenius på grund av de skuldsedlar, som Anders Petersson utgivit till Anders Olsson i Kinna och dels en förskrivning till Anders Andersson den yngre i Salgutsered.
(sidan 503)

(UKF1826 - Efterlysning av drängen Johan Dahlin från Kyrktorp som ska betala till Lars Westerlund. En fordran finns hos Anders Månsson i Nöre, Jon Steffansgården.
(sidan 523))

Hasslerör se Vadsbo
(Brinneberg, Hasslerör, Hova och Valla är tingslag under Vadsbo härad)

 

Hova se Vadsbo
(Brinneberg, Hasslerör, Hova och Valla är tingslag under Vadsbo härad)

 

Kind

Kinds dombok.se - Anneli Isaksson har gjort en databas där man kan söka i Kinds häradsrätts domböcker. Databasen omfattar för närvarande åren 1634-1669.  Ny länk feb - 2016

Kinds forskarklubb - Karta över socknarna i Kinds härad.

Arkiv Digital - Säljer domböcker och bouppteckningsregister från Kinds härad.

UKF1826 - V
id inbrott i Lenghems kyrka har pengar stulits. (sidan 50)

UKF1826 - Efterlysning av drängen Niclas Andersson Sparv.
(sidan 53)

UKF1826 - Gårdsfariehandlaren Carl Mattsson i Ljushult efterlyser två rånare, övriga nämnda samtidigt är Magnus Dahlgren på Bråten, Ljushults socken, Lorents Andersson i Hackhult, judarna Pineus, Heijman, Philipsson och Jacobsson i Göteborg, Johannes Hindricsson i Angasjö, sekreteraren Freding i Hjärtared, Nils Lindberg och Johan Hålander i Borås. (sidan 117)

UKF1826 - Efterlysning av Anders Hagberg från Kilatorpet.
(sidan 171)

(UKF1826 - V
id ett inbrott vid hemmanet Axeltorpet under Toarp, Säms socken stals saker från gårdfarihandlanden Johan Axelsson. (sidan 200))

UKF1826 - Efterlysning av
gästgivaren Johannes Hansson från Hid i Kinds Härad har rymt då han skulle föras till rannsakning för stöld. (sidan 263)

UKF1826 - Efterlysning av M Pettersson från Nittorp, Kinds Härad, som blivit lagsökt av handlaren i Borås, A M Calmenius. (sidan 266)

UKF1826 - G Bolander från Ulricehamn har blivit ålagd att betala handlaren i Borås A M Calmenius. (sidan 274)

UKF1826 - Drängen Anders Nilsson från Boda, Orsås socken har rymt då han skulle häktas för misstanke om stöld. (sidan 286)

UKF1826 - Claes Johansson från Stockhult i Frölunda socken har blivit lagsökt av handlanden P F Wennerström i Borås. (sidan 292)

UKF1826 - Anders P Bremberg från Redslareds Stom i Redslareds socken och Claes Johansson från Stockhult i Frölunda socken, som blivit lagsökta, den förra av handlanden A M Calmenius i Borås och den senare av A Lundin i Påbo. (sidan 304)

UKF1826 - Västgötadrängen Lars Nilsson Rydin från Smedsgården, Marbecks socken sökes. (sidan 316)

UKF1826 - Elias Medin från Mossöja i Reslareds socken har blivit lagsökt av Vice Häradshövdingen F W Cöster i Hälsingborg. (sidan 339)

UKF1826 - Hans Jacobssons ägande ¼ mantal Kronoskatte Ebbarp Västergården i Svenljunga socken, har tagits i mät för att gälda en skuld till handlanden F Wennerström. (sidan 348)

UKF1826 - Clas Johansson från Stockhult, Frölunda socken är ålagd att betala till Handlande P J Wennerström och att erhålla av kronolänsman Bång upprättade Instrument över gäldenärens i mät tagna Hemmansdel i Stockhult.
(sidan 351)

UKF1826 - Torparen Carl Jönsson, Dalen i Sexdrega socken och A Jansson från Harekulla i Espereds socken vilka blivit lagsökta, den förra av handlaren S W Carlsson i Gölingstorp och den senare av Anders Andersson i Hulatorp.
(sidan 356)

UKF1826 - Efterlysning av handelsbetjänten Josef Lindberg eller Andersson, som han också kallar sig, från Borås. Han skall svara på Anna Lena Bylanders i Stora Starred, förmyndares, Andreas Lindströms i Skogstorpet och Sven Hedlunds i Holmtorpet påstående om att fullborda äktenskap med Bylander. (sidan 366)

UKF1826 - Efterlysning av förre korpralen Jonas Schedin som blivit dömd att böta 10 riksdaler och göra hustru Brita Catharina Johansdotter offentlig avbön. (sidan 393)

UKF1826 - Efterlysning av handelsbetjänten Joseph Lindberg, som också kallar sig Andersson för att genmäla  Anna Lena Bylanders i Stora Strand genom hennes förmyndares påstående, om Lindbergs plikt att ingå äktenskap med henne. (sidan 397)

UKF1826 - Johannes Johansson, Mölneby, Bodsgården, Frölunda socken har blivit lagsökt av Sven Svensson i Rödinge. (sidan 404)

UKF1826 - Efterlysning av Josef Göthardsson Lundquist från Arnäs angående ett mål mellan Hans Ödman på Mossebo Ströms Hammar och  Lundquist. Han anklagas för lägersmål med Ödmans dotter. (sidan 405)

UKF1826 - Vice kronolänsman J P Liljedahl har utmätt från L Ekelund åtskillig lösegendom, samt från S E Ekelund ¼ mantal kronoskattehemmanet Apelnäs i Roasjö socken, jämte 2/3 mantal Kronoskatte Rusthållet Vennebo i samma socken. L och P samt S E Ekelund på Roasjö Stom är på handelsresa och har inte kunnat få del av utmätningsförrättningen. (sidan 419)

UKF1826 - Efterlysning av Henrik Boij, som i augusti 1833 häktades i Älvsborgs Län och innehade persedlar, som nu finns hos Kronolänsman Jacob Bånge på Ellebäcks torp i Kinds Härad. (sidan 426)

UKF1826 - Anders Johansson Bylander från Billeberg har blivit ålagd att betala till handlanden A W Memsen.
(sidan 459 och 460)

UKF1826 - Efterlystes A Bylander från Billeberg i Sexdrega socken som har blivit lagsökt av handlaren A M Calmenius i Borås.
(sidan 467)

UKF1826 - Torpare Olof Gustafsson Enander från Ullsjö socken är ålagd att svara i ett beslagsmål mellan honom och tullförvaltare Lange.
(sidan 498)

UKF1826 - Handelsbetjänten G Bengtsson från Boda har blivit lagsökt av handlanden Calmenius i Borås för betalning genom en till A Hedin i Göltebacka utfärdad skuldsedel.
(sidan 507)

UKF1826 - Bonden Anders Andersson i Marbäcks Stom, handlare Åhman på samma ställe och bonden Anders Jacobsson, Marbäcks Sunledsgården efterlyste sina bortstulna saker.
(sidan 516)

UKF1826 - Efterlysning av
handlande Johan Rydin har avvikit från hemorten Räfshult. (sidan 520)

UKF1826 - Efterlysning av Claës Johansson från Stockhult som blivit ålagd att betala till handlare P J Wennerström.
(sidan 522)

UKF1826 - Efterlysning av Johan Lundberg från Åsarp Ladugården.
(sidan 524)

UKF1826 - Efterlysning av drängen Isak Johansson från Engatorp i Hallands län och lumpsamlare Johan Bengtsson från Höljerud i Småland har begått stöld i Göphult.
(sidan 542)

Kinne

Arkiv Digital - Säljer domböcker från Kinne härad.

 Bok: Kjell G Åberg har gjort boken "Register till Kinne härads domböcker 1650-80".

Kinnefjärding

 

Kulling

Arkiv Digital - Säljer bouppteckningsregister från Kullings härad.

UKF1826 - s.45, ur kapten Hammarhjelms åkdon stals saker på Häljarps gästgivargård.

UKF1826 - s.217, efterlysning av
gossen Johan Hasselgren som bortgått från bonden Anders Olofsson på Hallavadet i Bergstena socken.

UKF1826 - s.225, efterlysning av Nils Peter Andreasson från Hovmanshult för att vittna mot Anders Petersson i Holmen.

UKF1826 - s.261, efterlysning av
pigan Maria Andersdotter från Engatorp som haft tillåtelse att uppehålla sig hos sin svåger, Anders Olsson i Vitterne till dess hon förlösts.

UKF1826 - s.427, gossen Sven Peter Petersson och flickan Stina Lena Fagerberg har rymt från sina fosterföräldrar Olof Johansson och Elias Ericsson i Trålanda, Långareds socken.

UKF1826 - s.532, från Göteborg har olovligen avvikit artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 45 Johan Jonsson Strand född i Kronobergs län, N:o 48 Anders Johansson Palm född i Skaraborgs län, N:o 73 Carl Otto Forslind född i Bälinge socken, N:o 85 Johan Nilsson född i Älvsborgs län, N:o 13 Daniel Ren, N:o 36 Anders Andersson Wulf.

(UKF1826 - s.549, vid inbrott hos klockare Arvid Jonsson i Skövde stals åtskilliga klädespersedlar.)

Kåkind

Lars Hjelmströms hemsida - sammandrag av domstolsmål Kåkinds härad.
(Denna sidan finns tyvärr ej kvar på Internet och jag kan inte hitta den som bok. Är det någon som har information om hans sammandrag går att läsa någonstans? Skriv gärna i min gästbok i så fall. Tack!)


UKF1826 - s.398, efterlysning av bonden Andreas Carlsson från Kyrkefalla som har avvikit från Vadstena kronohospital.

UKF1826 - s.520, efterlysning av
handlande Johan Rydin har avvikit från hemorten Räfshult.

Kålland

Tore Hartungs hemsida - om häxprosessen i Örslösa.

Laske

Bengt Wadbrings hemsida - karta över Barne och Laske härader.

Mark

Marks härads släktforskarförening - karta över socknarna i Marks härad.

Arkiv Digital
- säljer bouppteckningsregister från Marks härad.

UKF1826 - s.67,
Sven Redlund, Kinnarum Stordgård är ålagd att till betala landssekreteraren E A Strömberg.

UKF1826 - s.110,
Olaus Andersson i Nättletorp, Sexdrega socken har övergivit hemorten. Han är misstänkt för mordet på Hans Kronander och dennes bror gamle drängen Johannes Kronander.

UKF1826 - s.147, efterlysning av gästgivaren Carl Håkansson i Ramslätt för svek mot sina borgenärer i Marks härad.

UKF1826 - s.159, efterlysning av
Anders Rödin från Serdrega (Sexdrega?) som är tilltalad för förfalskningsbrott och torparen eller inhysesmannen Johannes Jonasson från Varnum, häktad för tredje resan stöld.

UKF1826 - s.187, efterlysning av stortjuven Olof Österberg som rymt från häradsfängelset i Skene.

UKF1826 - s.188, efterlysning av
artilleristen Carl Sedig som misstänks för att ur en beteshage tillhörande Örby Prästgård ha stulit en häst.

UKF1826 - s.199, Sven Håkansson, Drared, Toarps socken har blivit lagsökt av änkan Anna S Pettersson och Johan Ericsson i Fritsla, men övergivit hemorten.

(UKF1826 - s.232, handelsdrängarna Söderström och Rundberg från Rollen i Häsna socken efterlystes till följd av beslut i ett mål mellan dem, reseinspektören kapten Fornander och tullfiskal Stadenberg, åklagare.)

UKF1826 - s.261, efterlysning av Carl Pehrsson från Sunnabo som har blivit ålagd att avge boupptecknings- och gäldenärsed.

UKF1826 - s.270,
bonden Daniel Johansson i Hovgården, Istorps socken har hittat 2 ljusstakar och en guldkedja.

UKF1826 - s.284, stals från bonden Abraham Andersson i Hås, Istorps socken bland annat silverskedar tillverkade av guldsmed Lyberg i Borås.

UKF1826 - s.318, i samband med en skuld nämns följande personer, föraren N Holmgren, häradsdomare Emanuel Svensson i Linghem, Holmgrens svärfader Lars Olsson i Linghem och kronolänsman Ekblom.

UKF1826 - s.356, torparen Carl Jönsson, Dalen i Sexdrega socken och A Jansson från Harekulla i Espereds socken vilka blivit lagsökta, den förra av handlaren S W Carlsson i Gölingstorp och den senare av Anders Andersson i Hulatorp.

UKF1826 - s.375, efterlysning av den för stöld tilltalade förre artilleristen Anders Tolander som flytt ur Marks häradsfängelse.

UKF1826 - s.427, soldaten Petter Långs, i Sätilla socken, son Hans, har bortgått från föräldrarna.

UKF1826 - s.503, Anders Petersson från Wäby eller Hallebo i Älvsborgs län har blivit ålagd att betala till handlanden Calmenius på grund av de skuldsedlar, som Anders Petersson utgivit till Anders Olsson i Kinna och dels en förskrivning till Anders Andersson den yngre i Salgutsered.

UKF1826 - s.507 efterlysning av pigan Catharina Jonasdotter som har avvikit ur sin tjänst hos Komminister Widberg i Örby.

(UKF1826
- s.514, J Björklund från Krogstorp har blivit lagsökt av handlare A M Calmenius i Borås för skuldsedlar till Johannes Andersson i Fritsla Stom och Anders Larsson i Furubäck.)

UKF1826 - s.535 efterlysning av gossen Gunnar Andersson som för omkring 6 år sedan bortgått från Melltorp i Grimmerreds socken.

Redväg

Arkiv Digital - säljer bouppteckningsregister från Redsvägs härad.

UKF1826 - s.37, efterlysning av
torparen Lars Svensson, Källebacken, Blidsbergs socken som är tilltalad för att överfallit både sin svärmor och sin hustru.

UKF1826 - s.132, efterlysning av gårdsfariehandlaren och bonden Nils Söderström från Gulleryds socken.

UKF1826 - s.174, efterlysning av  Joseph Hultman i Vist som är tilltalad för att bl.a. slagit Peter Håkansson i Vist.

UKF1826
- s.202, rådman E.P.Hagberg har lagsökt P.Östberg, Timmelhed, Timmelheds socken.

(UKF1826 - s.232, handelsdrängarna Söderström och Rundberg från Rollen i Häsna socken efterlystes till följd av beslut i ett mål mellan dem, reseinspektören kapten Fornander och tullfiskal Stadenberg, åklagare.)

(UKF1826
- s.238,
gårdfarihandlanden Anders Swensson från Flisereds socken är tilltalad av kronolänsman Isaksson för att han under sin vandring i Skärkinds Härad sålt arsenik.)

UKF1826 - s.261, efterlysning av
friherre Carl Gustaf Åkerhjelm. Han är 36 år gammal, född i Timmelsheds socken.

UKF1826 - s.202, rådman E.P.Hagberg har lagsökt P.Östberg, Timmelhed, Timmelheds socken.

UKF1826 - s.334, efterlystes för delaktighet i åtskilliga stölder drängen Sven Larsson från Blidsberg Stengården.
 
UKF1826 - s.342, efterlysning av
tjuvarna Andreas Larsson Stark, Johannes Örn och Fredrik Svensson har rymt ur Timmelheds häradsfängelse.

UKF1826 - s.343, vid sökning efter de 3 tjuvar som rymt från Timmelheds häradsfängelse, har under Vrångebjörks Bro hittats en sko med en bunt sedlar.

UKF1826 - s.365, efterlysning av drängen Johan Dahlin från Kyrktorp i Redvägs Härad Älvsborgs län som har blivit lagsökt av handlaren Lars Westerlund i Ulricehamn.

UKF1826 - s.393, efterlysning av förre korpralen Jonas Schedin som blivit dömd att böta 10 riksdaler och göra hustru Brita Catharina Johansdotter offentlig avbön.

UKF1826 - s.419, Johannes Swensson från Bondabo i Gullereds socken är lagsökt av handlanden A Calmenius i Borås.

UKF1826 - s.426, Johannes Swensson från Bondabo i Gullereds socken är lagsökt av handlanden A M Calmenius.

UKF1826 - s.449, gårdfarihandlaren Anders Jonasson från Björkgården i Solberga socken är ställd under åtal vid Rådsturätten i Åmål för att ha idkat förfalskning med arsenik.

UKF1826 - s.459, efterlysning av C E Wennerdahl från Redvägs härad som blivit lagsökt av handlaren L Tillander i Ulricehamn.

UKF1826 - s.488, vid inbrott hos gårdfarihandlande Johan Backlund i Hössna Torp stals pengar.

UKF1826 - s.519, handelsbetjänterna G Bengtsson från Borås, G Jacobsson från Hössna Per Olofsgården och G Jacobsson från Redbergsborg har blivit lagsökta av handlande A M Calmenius.

UKF1826 - s.523, efterlysning av drängen Johan Dahlin från Kyrktorp som ska betala till Lars Westerlund. En fordran finns hos Anders Månsson i Nöre, Jon Steffansgården.

UKF1826 - s.528, från änkan Greta Andersdotter på Lilla Hössnatorp har stulits ett sto och även ett från bonden Johannes Andersson i Vist Sunnangården.

Skåning

 

Slättäng se Vartofta
(Dimbo, Ållebergs fjärding och Slättäng är tingslag under Vartofta härad)

 

Sävedal

Göteborgsarkivet - sida om detta Sävedalss socknar och tillhörighet m.m.

UKF1826 - s.393, efterlysning av kvinnspersonen Fredrika Beckius, som är tilltalad för olovligt tillgrepp.

UKF1826 - s.434, efterlysning av betjänten Anton Gadd, som är tilltalad för stöld.

UKF1826 - s.470, efterlysning av den för olovligt tillgrepp och fylleri tilltalade Gunilla Axelsdotter. Hon kallar sig också Greta Andersson.

UKF1826 - s.510, borgenärer söker den förrymde handelsbetjänten Otto Wennersten.

Vadsbo
innehåller Brinneberg, Hasslerör, Hova och Valla tingslag

Arkiv Digital - Säljer domböcker från Brinnebergs tingslag.

Lars Hjelmströms hemsida - sammandrag av domstolsmål från Vadsbo härad.
(Denna sidan finns tyvärr ej kvar på Internet och jag kan inte hitta den som bok. Är det någon som har information om hans sammandrag går att läsa någonstans? Skriv gärna i min gästbok i så fall. Tack!)


UKF1826 - s.473, efterlysning av rustmästare Jonas Ek som avvikit från sin hustru Maria Kjellberg i Väring.
 
Allan Baktoft Jakobsens hemsida - antavla med några domar från Hova dombok.

Valla se Vadsbo
(Brinneberg, Hasslerör, Hova och Valla är tingslag under Vadsbo härad)

 

Valle

Lars Ekdahls hemsida - Z.Pauli och H.U.Hagedouns stämmer bröderna Gyllengrip.

Vartofta
innehåller Dimbo, Ållebergs fjärding och Slättäng tingslag

Arkiv Digital - Säljer domböcker från Dimbos tingslag.

Veden

Arkiv Digital - säljer bouppteckningsregister från Vedens härad

UKF1826 - s.284, soldaten under Ekholmen, Sandhults socken, Johan Skantzs svagsinte son har för nära ett år sedan bortgått. Han är född 1811.

(UKF1826 - s.514, J Björklund från Krogstorp har blivit lagsökt av handlare A M Calmenius i Borås för skuldsedlar till Johannes Andersson i Fritsla Stom och Anders Larsson i Furubäck.)

UKF1826
- s.520, från bonden Johannes Bengtsson i Slättholmen, Torpa socken har en häst stulits.

UKF1826
- s.532, vid inbrott hos bonden Anders Larsson i Kyrkebo, Sandhults socken stals kläder.

UKF1826
- s.535, efterlysning av drängen Peter Josefsson som efter förövad stöld rymt från sin husbonde Sven Arvidsson i Ruered.

UKF1826
- s.539, efterlysning av drängen Peter Josefsson i Runered som har rymt när han skulle föras till rannsakningen.

Vilske

(UKF1826 - s.202, efterlysning av glasförardrängen Gustaf Erlandsson, Rolanda (Grolanda?) pastorat, som inför Örebro häradsrätt bör höras angående det på bonden Lars Larsson förövade dråp.)

UKF1826 - s.254, sökes glasföraredrängen Gustaf Erlandsson från Rolanda, angånde dråpet på bonden Lars Larsson i Västra Granhammar. Nu har han under namn av Gustaf Westerlund eller eventuellt annat namn skaffat sig pass till Hedemora och Hälsingland för sig, hustrun och 4 barn i staden Holmstrand i Norge. Erlandsson är av zigenarsläktet.

Viste

Marita Perssons hemsida - domboksregister och domstolsavskrifter för Viste härad.

Släktdata - på s.12 har Rolf Ekelund skrivit en artikel om riksdagsmannan Håkan Olofsson.

Arkiv Digital - säljer domböcker från Viste härad.

Arkiv Digital - säljer bouppteckningsregister för Åse och Viste härad.

UKF1826 - s.394
studerande Carl Johan Almquist förlorade en plånbok på resa mellan Munkestens och Grästorps gästgivargårdar.

Väne

UKF1826 - s.187, efterlysning av förre soldaten Anders Lund som är angiven att han ska stulit spannmål från Carl Andersson i Kroken, Tunhems socken.

UKF1826 - s.247 och 248 efterlysning av
allmänna arbetskarlarna N:o 291 Magnus Carlsson Ullman född 1795 i Östra Ryds socken, Stockholms län och N:o 759 Olof Andersson född i Vassunda socken, som rymt.

UKF1826 - s.377, jägmästare Segerdahl på Ekelund i Tunhems socken har blivit bestulen.

UKF1826 - s.394
studerande Carl Johan Almquist förlorade en plånbok på resa mellan Munkestens och Grästorps gästgivargårdar.

Vättle

Släktdata - på s.13 har Rolf Eknefelt har skrivit artikeln "Utrivna blad ur kyrkoboken".

UKF1826 - s.29, efterlysning av en man som påstår sig heta Jonas Svensson och som rymt från transporten från Alingsås till Vänersborgs häkte.

UKF1826 - s.322, änkan Catharina Andersdotter i Sjötorpet, Bergums socken har blivit rånad.

UKF1837 - s.47, Vättle Häradsrätt efterlyser drängen Elias Olofsson från Angered, som blivit tilltalad av kronolänsman Rothvall för att han förlupit sin lagstadgade tjänst hos C Odenius i Angered.

 Ållebergs fjärding se Vartofta
(Dimbo, Ållebergs fjärding och Slättäng är tingslag under Vartofta härad)

 

Ås

VästgötaRötter - Thomas Sverker har skrivit en artikel om ett oäkta barn som föddes i Hällstad.

Tore Österhags hemsida - har skrivit av flera domstolsmål från Ås härad.

Eva Jörgensen
- ett examensarbete om skogen Brun med hjälp av domböcker.

UKF1826 - s.107, handlaren A Borin från Borås fodras på betalning av Anders Persson, Gretlanda.

UKF1826 - s.132, efterlysning av gårdsfariehandlaren och bonden Gustaf Jonsson eller Svensson från Rångdala.

UKF1826 - s.136,
rekryten vid Älvsborgs Regemente och Ås Kompani N:o 496 Petter Blank har olovligen avvikit från roten.

UKF1826 - s.154,
rekryten vid Älvsborgs Regemente N:o 496 Peter Plank, som är tilltalad för rymnings- och förfalskningsbrott har lyckats komma på flykten under transport.

UKF1826 - s.159, efterlysning av Anders Rödin från Serdrega (Sexdrega?) som är tilltalad för förfalskningsbrott och torparen eller inhysesmannen Johannes Jonasson från Varnum, häktad för tredje resan stöld.

UKF1826 -
s.187, drängen Anders Larsson eller s k Stark-Anders rymde från extra gevaldigern Sven Jonsson under transport från Wäby Tingsställe till Alingsås Kronohäkte.

UKF1826 - s.199, Sven Håkansson, Drared, Toarps socken har blivit lagsökt av änkan Anna S Pettersson och Johan Ericsson i Fritsla, men övergivit hemorten.

UKF1826 - s.215, efterlysning av Anders Olsson i Tångagärde, Vings socken vilken är lagsökt av handlande i Borås, A M Calmenius.

UKF1826 - s.343, vid sökning efter de 3 tjuvar som rymt från Timmelheds häradsfängelse, har under Vrångebjörks Bro hittats en sko med en bunt sedlar. Kronolänsman A P Ehrenquist på Djupedal i Ås Härad nämns.

UKF1826 - s.356, torparen Carl Jönsson, Dalen i Sexdrega socken och A Jansson från Harekulla i Espereds socken vilka blivit lagsökta, den förra av handlaren S W Carlsson i Gölingstorp och den senare av Anders Andersson i Hulatorp.

UKF1826 - s.366 gossen Gustaf Gunnarsson från Tyskalyckan i Murums socken har bortgått från föräldrarna.

UKF1826 - s.411, kapten A Björnberg på Säteriet Toarp har blivit bestulen.

UKF1826 - s.437, efterlysning av Olof Westerlund från Finnekumla Nolgården i Ås Härad.Westerlund blivit ålagd att bl.a. betala 435 ½ riksdaler till Handlanden Calmenius i Borås.

UKF1826 - s.503, Anders Petersson från Wäby eller Hallebo i Älvsborgs län har blivit ålagd att betala till handlanden Calmenius på grund av de skuldsedlar, som Anders Petersson utgivit till Anders Olsson i Kinna och dels en förskrivning till Anders Andersson den yngre i Salgutsered.

(UKF1826
- s.514, J Björklund från Krogstorp har blivit lagsökt av handlare A M Calmenius i Borås för skuldsedlar till Johannes Andersson i Fritsla Stom och Anders Larsson i Furubäck.)

Åse

Arkiv Digital - säljer domböcker från Åse härad.

Arkiv Digital - säljer bouppteckningsregister för Åse och Viste härad.

Östra hisings

Arkiv Digital - säljer bouppteckningsregister från Askims och Östra Hisings härad.

Släktdata - I Björlanda socken dödades den havande qvinnspersonen Maria Eriksson av ynglingen Benjamin Johansson/Johannesson i Björlanda Östergård. Följande personer nämns pastor Ekman i Trollered, Benjamins föräldrar åboen Johannes Berntsson i Björlanda Östergård och hans hustru Anna Lisa Christoffersdotter. (sidan 8)

Göteborgsarkivet - sida om detta härads socknar, namnbyten och tillhörighet m.m.

UKF1826 - s.443, vid inbrott i Nya Älvsborgs kyrkas sakristia stals flera saker. Kapten E Mörke, magister J J Jacobson slottspredikant och baronliga Possiska vapnet. nämns här.

 

Städer

 
Alingsås

Andreas Törnqvists hemsida - domboksregister från åren 1621-1678.
(Denna sidan finns tyvärr ej kvar på Internet och jag kan inte hitta den som bok. Är det någon som har information om hans sammandrag går att läsa någonstans? Skriv gärna i min gästbok i så fall. Tack!)


UKF1826 - s.29, efterlysning av en man som påstår sig heta Jonas Svensson och som rymt från transporten från Alingsås till Vänersborgs häkte.

UKF1826 - s.61 och 62,
stadsfiskalen J D Rydberg i Alingsås har anmält att två karlar nära Alingsås, stulit från hustru Rask. Dessutom meddelas att förra fästningsfången Peter Haggren innehaft 3 Holländsaka Dukater, vilka tros vara stulna.

UKF1826 - s.139 drängen Fredric hos djurförare Schanzelli skall enligt rådsturättens i Alingsås beslut inställa i domstolen.

UKF1826 - s.187,
drängen Anders Larsson eller s k Stark-Anders rymde från extra gevaldigern Sven Jonsson under transport från Wäby tingsställe till Alingsås kronohäkte.

UKF1826 - s.188, efterlysning av
överskärarlärlingen Carl Dahlfelt som olovandes avvikit från sin husbonde Faktor Klirg i Alingsås.

UKF1826 - s.214, Johan Axel Emanuel Julin, född i Alingsås, har rymt, när han skulle föras till Smedjegårdshäktet.

UKF1826 - s.351 och 352, 1:o urmakaregesällen Hans Hansson Sundberg har begivit sig ifrån urmakareänkan Maria E Pettersson i Alingsås och  har bland annat tagit en urnyckel med bokstäverna J H på ena sidan och J Hultén på andra.

UKF1826 - s.437, karduansmakaregesällen Nils Magnus Hall från Alingsås har blivit tilltalad för slagsmål på allmän gata.

UKF1826 - s.506, A G Tolander har rymt från stadshäktet i Alingsås.

UKF1826 - s.528, efterlysning av den för stöld tilltalade Alexander Rydberg och artilleristen Lars Jonsson Lilja som har rymt från Alingsås Stadshäkte.

UKF1826 - s.539, efterlysning av en i Alingsås stulen manskappa.

Borås

UKF1826 - s.107, handlaren A Borin från Borås fodras på betalning av Anders Persson, Gretlanda.

UKF1826 - s.215, efterlysning av Anders Olsson i Tångagärde, Vings socken vilken är lagsökt av handlande i Borås, A M Calmenius.

UKF1826 - s.266, efterlysning av M Pettersson från Nittorp, Kinds Härad, Älvsborgs län, som blivit lagsökt av handlaren i Borås, A M Calmenius.

UKF1826 - s.274, G Bolander från Ulricehamn har blivit ålagd att betala handlaren i Borås A M Calmenius.
 
UKF1826 - s.284, stals från bonden Abraham Andersson i Hås, Istorps socken bland annat silverskedar tillverkade av guldsmed Lyberg i Borås.

UKF1826 - s.289, Anders Andersson i Svaneholm, Ås socken, Jönköpings län har vid hemmanet Trandared i Borås blivit bestulen på bl.a. en skuldsedel utgiven av drängarna Anders och Johannes Johanssöner i Kvarnberget, Anderstorps socken med borgensförbindelse av deras fader Johannes Michelsson som köpeskilling för ¼ mantal Svaneholm till Anders Andersson, ett köpebrev utfärdat 1832 av major Odencranz på Torpa vid Jönköping till handlanden Sven Knutsson i Borås på 1/8 mantal Svaneholm.

UKF1826 - s.292, Claes Johansson från Stockhult i Frölunda socken har blivit lagsökt av handlanden P F Wennerström i Borås.

UKF1826 - s.304, Anders P Bremberg från Redslareds Stom i Redslareds socken och Claes Johansson från Stockhult i Frölunda socken, som blivit lagsökta, den förra av handlanden A M Calmenius i Borås och den senare av A Lundin i Påbo.

UKF1826 - s.366, efterlysning av handelsbetjänten Josef Lindberg eller Andersson, som han också kallar sig, från Borås. Han skall svara på Anna Lena Bylanders i Stora Starred, förmyndares, Andreas Lindströms i Skogstorpet och Sven Hedlunds i Holmtorpet påstående om att fullborda äktenskap med Bylander.

UKF1826 - s.378, Olof Westerlund från Backagården i Älvsborgs län har blivit lagsökt av länsnotarie J E Sellström i Stockholm och handlanden A M Calmenius i Borås.

UKF1826 - s.397 efterlysning av handelsbetjänten Joseph Lindberg, som också kallar sig Andersson för att genmäla  Anna Lena Bylanders i Stora Strand genom hennes förmyndares påstående, om Lindbergs plikt att ingå äktenskap med henne.

UKF1826 - s.419, Johannes Swensson från Bondabo i Gullereds socken är lagsökt av handlanden A Calmenius i Borås.

UKF1826 - s.426, Johannes Swensson från Bondabo i Gullereds socken är lagsökt av handlanden A M Calmenius.

UKF1826 - s.437, efterlysning av Olof Westerlund från Finnekumla Nolgården i Ås härad.Westerlund blivit ålagd att bl.a. betala 435 ½ riksdaler till Handlanden Calmenius i Borås.

UKF1826 - s.442, en i Älvsborgs län häktad för stöld straffad man vid namn Carl Magnus Andersson i Borås.

UKF1826 - s.449, handelsbetjänten P Hedlund från Häljarred i Älvsborgs län är lagsökt av handlanden A M Calmenius i Borås.

UKF1826 - s.467, efterlystes A Bylander från Billeberg i Sexdrega socken som har blivit lagsökt av handlaren A M Calmenius i Borås.

UKF1826 - s.503, efterlysning av handlande Pehr Lundgren från Borås som har blivit ålagd att till handlanden Calmenius betala enligt en skuldsedel till Axel Malmén.

UKF1826 - s.507 handelsbetjänten G Bengtsson från Boda har blivit lagsökt av handlanden Calmenius i Borås för betalning genom en till A Hedin i Göltebacka utfärdad skuldsedel.

UKF1826
- s.514, J Björklund från Krogstorp har blivit lagsökt av handlare A M Calmenius i Borås för skuldsedlar till Johannes Andersson i Fritsla Stom och Anders Larsson i Furubäck.

UKF1826 - s.117, gårdsfariehandlaren Carl Mattsson i Ljushult efterlyser två rånare, övriga nämnda samtidigt är
Magnus Dahlgren på Bråten, Ljushults socken, Lorents Andersson i Hackhult, judarna Pineus, Heijman, Philipsson och Jacobsson i Göteborg, Johannes Hindricsson i Angasjö, sekreteraren Freding i Hjärtared, Nils Lindberg och Johan Hålander i Borås.

UKF1826 - s.519, handelsbetjänterna G Bengtsson från Borås, G Jacobsson från Hössna Per Olofsgården och G Jacobsson från Redbergsborg har blivit lagsökta av handlande A M Calmenius.

UKF1826 - s.537 och 538 handlanden A M Camenius har lagsökt handlanden D Swensson från Borås på grund av åtskilliga till B Björk med flera utgivna skuldsedlar.

Falköping
UKF1826 - s.333, efterlysning av skräddare Bergström från Falköping som skall enligt Säfeneds häradsrätts beslut inställas för att svara i ett mål angående olovlig brännvinsförsäljning
Göteborg

Tore Samuelssons hemsida - Tore har skrivit boken "Brottplats Göteborg - kriminalhistorier från sent 1800-tal".  Ny länk feb - 2016

Göteborgsarkivet - sida om bland annat vilka församlingar som ingår i staden.

UKF1826 - s.47,
artilleristen Jacob Lindberg eller Hazard rymde inom Skaraborgs län, då han skulle transporteras från Göteborg till Stockholm. Han är född i Finland.

UKF1826 - s.216, eferlysning av
artilleristerna vid 1:sta Batteriet av Göta Artilleriregemente N:o 75 Johan Fredrik Werlin född i Göteborg och N:o 94 Olof Jansson född i Älvsborgs län, vilka avvikit från Regementet.

UKF1826 - s.217, efterlysning av gossen Johan Hasselgren som bortgått från bonden Anders Olofsson på Hallavadet i Bergstena socken.

UKF1826 - s.375, efterlysning av förre sotarlärlingen Carl Broms har rymt från Göteborg. Han är född i Marstrand.

UKF1826 - s.461, artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 76 Anders Bengtsson Wass, född i Halland 1806, N:o 72 Peter Johansson, född i Älvsborgs län 1808, N:o 119 Samuel Andersson Dahlberg, född i Dalarna 1815 och N:o 15 Johan Fredriksson Sköld född i Jönköpings län har olovligen avvikit från Göteborg.

UKF1826 - s.470, vid inbrott hos Grosshandlare B J Wallentin i Göteborg stals 2.000 riksdaler.

UKF1826
- s.503, skeppare A Riis har under resa från London till Göteborg den 18 november bärgat 18 mindre bojar och 120 famnar tross.

UKF1826 - s.504, efterlysning av den för tredje resan stöld straffade Olof Olsson som har rymt får Länshäktet i Göteborg.

UKF1826 - s.508, efterlysning av artilleristen vid Göta Artilleriregemente N:o 16 Sven Svensson har avvikit från Göteborg. Han är 25 år gammal.

UKF1826 - s.508, efterlysning av t f Länsman J Berger har rymt från Östersund. Han har utgivit sig för att vara handlande från Göteborg och hetat Carl Kalling.

UKF1826 - s.117, gårdsfariehandlaren Carl Mattsson i Ljushult efterlyser två rånare, övriga nämnda samtidigt är
Magnus Dahlgren på Bråten, Ljushults socken, Lorents Andersson i Hackhult, judarna Pineus, Heijman, Philipsson och Jacobsson i Göteborg, Johannes Hindricsson i Angasjö, sekreteraren Freding i Hjärtared, Nils Lindberg och Johan Hålander i Borås.

UKF1826 - s.510, efterlysning av korrektionisten Claës Gustaf Muskewin som har rymt från Tyggården i Göteborg.

UKF1826 - s.510, efterlysning av artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 73 Carl Otto Forsslind och N:o 99 Andreas Andersson Bom som har rymt från Regementet i Göteborg.

UKF1826 - s.521, efterlysning av den för andra resan stöld straffade Hans Jacob Rasmusson Qwist som har rymt från Göteborg.

UKF1826 - s.528, båtsmannen vid Norra Hallands Kompani N:o 164 Carl Moberg har olovligen avvikit från Göteborg.

UKF1826 - s.531, hemmansägare Nils Börjesson, Fiskebäck har funnit en furubjälke i öppna sjön vid Göteborg.

UKF1826 - s.532, från Göteborg har olovligen avvikit artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 45 Johan Jonsson Strand född i Kronobergs län, N:o 48 Anders Johansson Palm född i Skaraborgs län, N:o 73 Carl Otto Forslind född i Bälinge socken, N:o 85 Johan Nilsson född i Älvsborgs län, N:o 13 Daniel Ren, N:o 36 Anders Andersson Wulf.

UKF1826 - s.532, drängen Lars Ericsson har rymt ur sin tjänst hos arrendator Johannes Bengtsson på Härlanda.

UKF1826 - s.542, efterlysning av soldaten vid Västgöta Dals Regemente, N:o 417 Carl Carlsson Widga som har avvikit från sitt hemvist i Älvsborgs län. Han är född i Göteborg.

UKF1826 - s.548, efterlysning av
artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 48 Anders Pehrsson Krona, N:o 65 Gustaf Hagman, N:o 98 Sven Svensson och N:o 113 Johannes Hansson Dahl som har avvikit från Regementet.

UKF1826 - s.549 färgaren Gustaf Renberg från Huskvarna i Jönköpings län har blivit ålagd att betala till Handlanden J W Busch i Göteborg.

Hjo
 
Lidköping
 
Mariestad
 
Nya Lödöse

Göteborgsarkivet - sida med bland annat lite information om staden tillkomst och upplösning.

Skara

UKF1826 - s.256, efterlysning av hästhandlaren Jonas Lindahl från Skara som är tilltalade vid Stadsrätten i Filipstad för att ha tagit en häst från bonden Lars Nilsson i Norra Högden.

Skövde

(UKF1826 - s.549, vid inbrott hos klockare Arvid Jonsson i Skövde stals åtskilliga klädespersedlar.)

Ulricehamn
UKF1826 - s.47, falska pass har blivit utfärdade i Ulricehamn både för handlande borgerskapet och deras betjänter.

UKF1826 - s.171, efterlysning av handelsdrängarna från Ulricehamn A.Hagberg, A.Andersson, H.Pettersson J.Höglund, J.Rydberg och P.Höglund.

Arkiv Digital - säljer domböcker.

UKF1826 - s.187, efterlysning av avskedade gardisten Svante Westerstrand för falska respass.

UKF1826 - s.204,
Anders Johansson i Od Nolgården, Ods socken och J J Lenberg i Ulricehamn är lagsökta, den förre av Handlanden A M Salmenius och den senare av Kronofogden Landskamrer Gasslander.

UKF1826 - s.243, Andreas Björklund från Ulricehamn har blivit lagsökt av sidenfabrikören i Stockholm, Henric J Westman.

UKF1826 - s.266, efterlysning av anhöriga till en man, omkring 25 år gammal, som i juli månad hittats på en gata i Ulricehamn och hette Sven.

UKF1826 - s.274, G Bolander från Ulricehamn har blivit ålagd att betala handlaren i Borås A M Calmenius.

UKF1826 - s.282, A Björklund från Ulricehamn har blivit lagsökt av länsnotarien Joh Er Sellström i Stockholm för en skuld.

UKF1826 - s.365, efterlysning av drängen Johan Dahlin från Kyrktorp i Redvägs Härad Älvsborgs län som har blivit lagsökt av handlaren Lars Westerlund i Ulricehamn.

UKF1826 - s.459, efterlysning av C E Wennerdahl från Redvägs härad som blivit lagsökt av handlaren L Tillander i Ulricehamn.

UKF1826 - s.460, reseinspektor kapten Fornanaders  har åtskilliga varor som tillhör handelsbetjänterna S E Ekelund, J Ekelund och Joh Hedlund från Ulricehamn.

UKF1826 - s.491, den 18 februari förövades inbrott hos handelsbetjänten Backlund från Ulricehamn.

UKF1826
- s.507 handlare A Bergendahls åtskilliga borgenärer har anfört besvär vid Göta Hovrätt angående Rådsturättens i Ulricehamn meddelade utslag angående Bergendahls bedrägliga förhållande som borgenär.
Vänersborg

UKF1826 - s.118, från stadshäktet i Vänersborg har fältjägare Adolf Bergman eller Drille rymt.

UKF1826 - s.206, förre läderhandlanden i Vänersborg E M Dahllöf är lagsökt av landskanslist E J Sundberg.

UKF1826 - s.234, från änkan Kjerstin Svensdotter i Solberg, Högsäters socken stals åtskilliga saker. Samtidigt stals från bonden Anders Hansson 1 hingst och från bonden Lars Andersson Härsängen, samma socken 1 färdkärra. För dessa stölder misstänks två karlar och en kvinna som uppgivit att de var på hemresa till Vänersborg från Norge.

UKF1826 - s.261, efterlysning av rekryten vid Svea Livgarde Josef Andersson som är försedd med befallningshavandes i Vänersborgs utskrivna pass för avgång till tjänstgöringsorten i Stockholm.

UKF1826 - s.347, följande beväringsynglingar har inte kunnat påträffas i sina skattskrivningsorter vid sist hållna Mönstringar och är nu efterlysta: arbetskarlen Jonas Olsson, gesällen Westerdal, hattmakaregesällen Lindblad, drängen Olof Jacobsson, svarvarelärlingen Anders Fredrik Nyberg i Vänersborg, Bengt Olsson i Lertorp, Johannes Hansson i Udden, drängen Olof Svensson i Hässleholmen alla från Älvsborgs län.

UKF1826 - s.366, efterlysning av den för stöld och förfalskningsbrott straffade och för stöld misstänkte guldsmedsgesällen J P Ullberg har avvikit från Vänersborg.

UKF1826 - s.515, efterlysning av försvarslöse Anders Petersson som har olovligen avvikit från Vänersborg.

UKF1826
- s.537 båtsmännen Anders Johansson från Skala och Abraham Eliasson från Hästlägga åläggs att infinna sig hos Kämnärs Rätten i Vänersborg.

UKF1826
- s.542 från Vänersborgs Stadshäkte har Anna Stina Pehrsdotter rymt. Hon är född i Värmland.

 

Borgrätter

 
Torpa

Bok: Kjell G Åberg har gjort boken "Register till Torpa borgrätts domböcker 1660, 1681, 1683, 1686-89, 1691"

Övriga platser

UKF1826 - s.16, efterlysning av soldaten vid Älvsborgs Kompani av Västgöta Regemente N:o 36 Anders Skön som har avvikit från roten.

UKF1826 - s.22, efterlysning av rekryten vid Älvsborgs Regemente N:o 370 Pehr Adolf Sprätt, som förut kallat sig Lindblad, har avvikit från Regementet. Han är född i Askersund.

UKF1826 - s.26, efterlysning av arbetskarlarna Halvard Larsson och Nils Svensson. Svensson är född i Älvsborgs län.

UKF1826 - s.47, artilleristen Jacob Lindberg eller Hazard rymde inom Skaraborgs län, då han skulle transporteras från Göteborg till Stockholm. Han är född i Finland.

UKF1826 - s.61, från Älvsborgs Fästning rymde livstidsfångarna Jöns Jönsson född i Sunnerby, Luleå socken, Norrlands län, och Johan Reinhold Hybinett född i Sundsvall.

UKF1826 - s.61 och 62, stadsfiskalen J D Rydberg i Alingsås har anmält att två karlar nära Alingsås, stulit från hustru Rask. Dessutom meddelas att förra fästningsfången Peter Haggren innehaft 3 Holländsaka Dukater, vilka tros vara stulna.

UKF1826 - s.64 och 65, från Vadstena Allmänna arbetsinrättning rymde den 25 mars arbetskarlarna N:o 253 Eric Johansson född i Örebro, N:o 374, Jonas Andersson född i Älvsborgs län, N:o 472 Carl Carlsson född i Vimmerby, N:o 520 Carl Petersson född i Kalmar län, N:o 547 Eric Ekvall född i Jönköpings län.

UKF1826 - s.128, från Älvsborgs fästning har livstidsfångarna Johan Thorresson Modig och Anders Blom rymt.

UKF1826 - s.154, rekryten vid Älvsborgs Regemente N:o 496 Peter Plank, som är tilltalad för rymnings- och förfalskningsbrott har lyckats komma på flykten under transport inom Vänersborgs län.

(UKF1826 - s.171, efterlystes fänrik U Mejer för obetalda kronoutskylder.)

UKF1826 - s.176, kuratorerna i handlande E W Wahlmans konkurs, advokatfiskal E U Nauckhoff och borgmästare H F Christiersson tillkännager, att Wahlman äger egendom och fordringar i såväl Älvsborgs som andra län.

UKF1826 - s.184 jägaren vid 2:dra Majorens Kompani av Älvsborgs Regementet N:o 58 Färdig, har begivit sig från roten.

(UKF1826 - s. 207, manspersonen Carl Dunderberg, som även kallar sig Ottosson och kvinnspersonen Ulrica Bergquist vilka är häktade för stöld, lyckades rymma ur häradsfängelset vid Hanebo kyrka i Älvsborgs län.)

 UKF1826 - s. 207, livstidsarrestanterna Jöns Jönsson ödd i Sundsby, Norrbottens län och Balzar Küster född i Laurvig i Norge har rymt från fästningen Nya Älvsborg.
 
UKF1826 - s. 209, information sökes om Nils Svensson, även kallad Nicolaus Höli. Han påstår sig vara född i Trondheim i Norge och hans far benämns Nicolaus Höli och skulle ha bott där för omkring 18 år sedan samt att Nils Svensson skulle varit sjöman. Dessa uppgifter är inte trovärdiga, utan man förmodar att han är född i Älvsborgs län.

UKF1826 - s. 216, eferlysning av artilleristerna vid 1:sta Batteriet av Göta Artilleriregemente N:o 75 Johan Fredrik Werlin född i Göteborg och N:o 94 Olof Jansson född i Älvsborgs län, vilka avvikit från Regementet.

UKF1826 - s. 286, artilleristen vid 1:sta Batteriet av Göta artilleri Regemente, N:o 100 N P Andersson född i Älvsborgs län har avvikit.

UKF1826 - s.301, livstidsarrestanten Petter Broberg, född i Södermanland, har rymt från Älvsborgs Fästning.

UKF1826 - s.307, korrektionisten N:o 229, Lars Månsson, har rymt från Stockholms Södra Korrektions Inrättning. Han är född 1786 i Älvsborgs län.

UKF1826 - s.347, följande beväringsynglingar har inte kunnat påträffas i sina skattskrivningsorter vid sist hållna Mönstringar och är nu efterlysta: arbetskarlen Jonas Olsson, gesällen Westerdal, hattmakaregesällen Lindblad, drängen Olof Jacobsson, svarvarelärlingen Anders Fredrik Nyberg i Vänersborg, Bengt Olsson i Lertorp, Johannes Hansson i Udden, drängen Olof Svensson i Hässleholmen alla från Älvsborgs län.

UKF1826
- s.366, efterlysning av försvarslöse manspersonen Peter Petersson Gran, som har blivit uttagen ur Älvsborgs länshäkte till arbete.

UKF1826
- s.378, Olof Westerlund från Backagården i Älvsborgs län har blivit lagsökt av länsnotarie J E Sellström i Stockholm och handlanden A M Calmenius i Borås.

UKF1826 - s.381, förre skrivaren Johan Lindgren, som är född i Västergötland, har rymt från Västerås länshäkte.

UKF1826 - s.383 och 384, förre korrektionisten Carl Wilhelm Düring, som är häktad för sedelförfalskning och Anders Svenson Rask, häktad för inbrottsstöld har rymt får Västerås länshäkte. Rask är född i Västergötland.

UKF1826
- s.404, den för stöld straffade drängen Sven Larson har rymt ur Älvsborgs Länshäkte.

UKF1826
- s.417, artilleristen vid Göta Artilleriregemente N:o 22 Hans Andersson Pik, född i Älvsborgs län, har avvikit från Regementet.

UKF1826
- s.418, soldaten vid överstelöjtnants kompaniet av Älvsborgs regemente, N:o 1118 Ek, har olovligen avvikit från roten.

UKF1826
- s.434, efterlysning av änkan Märta Svensdotter från Bäcken i Älvsborgs län som sedan i vintras inte kunnat anträffas i hemorten.

UKF1826
- s.438, garvare P Kjellgrens i Nyköping, fosterson, gossen Jonas Johannesson, född i Älvsborgs län, har olovligen bortgått.

UKF1826
- s.445 och 446, livstidsarrestanterna Olof Hallberg född i Skaraborgs län och Sven Jonsson född i Skaraborgs län har rymt från Karlstens fästning.

UKF1826
- s.448 förre korrektionisten Anders Gustaf Olsson, född i Älvsborgs län, har avvikit ur sin tjänst hos sergeanten Anders Norman i Köping.

UKF1826 - s.449, handelsbetjänten P Hedlund från Häljarred i Älvsborgs län är lagsökt av handlanden A M Calmenius i Borås.

UKF1826 - s.461, 5 arrestanter har rymt från Älvsborgs Fästning, nämligen: Carl Peter Pettersson Callén, Johan Gustaf Kanon, Carl Gustaf Strömberg, Samuel Larsson Sköld och Carl Eric Kindberg.

UKF1826 - s.461, artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 76 Anders Bengtsson Wass, född i Halland 1806, N:o 72 Peter Johansson, född i Älvsborgs län 1808, N:o 119 Samuel Andersson Dahlberg, född i Dalarna 1815 och N:o 15 Johan Fredriksson Sköld född i Jönköpings län har olovligen avvikit från Göteborg.

UKF1826
- s.474, efterlysning av soldaten vid Älvsborgs Regemente, N:o 533 Johan Schultz som har avvikit från roten.

UKF1826
- s.478, efterlysning av  Lars Magnusson, som är tilltalad för vållande av annans död och som har rymt under fångbevakning i Älvsborgs län.

UKF1826
- s.479, efterlysning av soldaten vid Västgöta Dals Regemente, N:o 609 Peter Jonasson Lilja som har avvikit från roten.

UKF1826
- s.495, efterlysning av ägare till saker som bärgats i Göteborgs skärgård.

UKF1826
- s.504, efterlysning av vagnmakare gesällen Peter Jansson har olovligen begivit sig från sin husbonde vagnmakare Angelin i Nyköping. Han är född i Västergötland.

UKF1826
- s.520, efterlysning av drängen Johan Hofström som misstänks för åtskilliga stölder i Älvsborgs län, därifrån han avvikit.

UKF1826 - s.532, från Göteborg har olovligen avvikit artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 45 Johan Jonsson Strand född i Kronobergs län, N:o 48 Anders Johansson Palm född i Skaraborgs län, N:o 73 Carl Otto Forslind född i Bälinge socken, N:o 85 Johan Nilsson född i Älvsborgs län, N:o 13 Daniel Ren, N:o 36 Anders Andersson Wulf.

UKF1826 - 533, efterlysning av rätta ägaren till en furubjälke, som fiskare Sillström bärgat i öppna sjön.

UKF1826 - 535, efterlysning av den för stöld av läder misstänkte och från Älvsborgs län förrymde skomakaregesällen Johan Henrik Gissel.

UKF1826 - s.542, efterlysning av soldaten vid Västgöta Dals Regemente, N:o 417 Carl Carlsson Widga som har avvikit från sitt hemvist i Älvsborgs län. Han är född i Göteborg.

(UKF1826 - s.547, vid inbrott hos bonden Olof Nilsson i Sundmar, Hamrånge socken, Älvsborgs län stals guldringar samt en del kläder. Hamrånge socken ligger i Gästrikland så Älvsborgs län måste vara en felskrivning) 


Förklaringar

Sidan:
Vissa sidor som jag länkar till innehåller en fil med många sidor. Då har jag skrivit vilken sida den intressanta texten står på. Exempel:
(sidan 177)

Datum
:
Vissa sidor som jag länkar till är skrivna i datum följd. Då har jag skrivit vilket datum den intressanta texten står under. Exempel:
(datum 21 juni 1827)


Söktips:
Om en länk bara innehåller lite som rör domböcker men mycket annat har jag skrivit ett söktips. När du är inne på sidan jag länkat till kan du gå in på redigera i din dator och söka på ordet jag skrivit som söktips. Då letar datorn upp rätt ställe på sidan.  Exempel:
(söktips brand)

Parentes:
En del sidor på internet har bristfälliga uppgifter om vilken ort det gäller eller så kan samma ortsnamn finnas på flera olika platser i landet. Om jag är osäker på om länktipset är placerat under rätt härad skriver jag en parentes om länktipset.

 

 

 

Till startsidan

Domböcker och

domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online
 

M