Är alla som hamnar i
domböckerna brottslingar?
av

 Marita Persson
 

 

Nej, allt som togs upp på tinget handlar inte om brott. Det finns en mängd anledningar till att en person står med i domboken. De allra flesta vuxna män förekom vid många olika ting utan att vara brottslingar. Även många kvinnor finns med. Man behöver alltså inte ha brottslingar i släkten för att leta i domböcker. Även ärliga människor kan man finna mycket intressant information om. I domböckerna får man en bra bild om hur livet var förr. En del personer känns det nästan som man känner efter att ha följt dem några år i domboken.

Börja forska i domböckerna och lär känna dina släktingar!
 


Exempel på vad man kan hitta i domböckerna utan att något brottsligt inträffat.

 • Vid försäljning av mark står ofta både säljarna och köparna med.

 • Testamente lästes ofta upp på tinget.

 • Ville man få ut brandstod efter eldsvåda fick man först gå till tinget för att utreda hur branden uppstått.

 • Ibland kan man få reda på vilka som inte kunnat betala skatt t.ex. på grund av missväxt.

 • Man kan få veta vilka som gått i borgen för någon annan.

 • Om det blir arvstvister utreds det på tinget.

 • Vem som ska bli förmyndare till föräldralösa barn kan utredas av domstolen.

 • Det brukar också gå att hitta en del personer i samband med mål som handlar om vägunderhållning.

 • Ibland får man veta när någon lånat ut pengar till en annan person.

 • Man får veta vilka som fått betalt för att de skjutit rävar och vargar.

 • Ett av de vanligaste målen var att två personer tvistade om något t.ex. tomtgränser.

Till startsidan -
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online